Ιστορική Αναδρομή

…αδιάκοπα μέσα στο χρόνο από το 1920...

Η πορεία της εταιρείας ξεκινά πριν το έτος 1920, με την έναρξη λειτουργίας του πρωτοποριακού για την εποχή του Μηχανουργείου, του Φρανσουά Μεφσούτ, παππού του σημερινού προέδρου του Δ.Σ. της  «Ι. ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Α.Ε.», Ιωάννη Νιταδώρου.

Ο Φρανσουά Μεφσούτ, σπούδασε Μηχανολόγος στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας και με το τέλος των σπουδών του εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις που διέθετε και το μεράκι του, συνέβαλε αποφασιστικά στην πορεία ανάπτυξης του νησιού.  

Το έτος 1951, στην οικογένεια προστίθεται ο Ελευθέριος Νιταδώρος, Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π., ο οποίος διατηρούσε από το 1946 Τεχνικό Γραφείο Μελετών, αντιπροσωπεύοντας παράλληλα την εταιρεία Aλφα Λαβαλ στην Κρήτη. Το έτος 1951 και έως το τέλος της λειτουργίας τους το έτος 1980, ανέλαβε την Διεύθυνση των Τεχνικών Σχολών, που είχε ιδρύσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. Για την επιτυχή πορεία των σχολών (έγιναν ευρέως γνωστές ως «Σχολές Νιταδώρου») με τους χιλιάδες απόφοιτους και  για τις πρωτοποριακές τεχνολογικές μελέτες και έρευνες, που κατοχυρώθηκαν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θεωρήθηκε από τους πρωτεργάτες  της Βιομηχανικής στελέχωσης και ανάπτυξης της Κρήτης. 

Συγχρόνως, με τις παραπάνω δραστηριότητές του, ασχολήθηκε και με το ελαιοτριβείο που διατηρούσε ο πατέρας του από το 1923 στον οικισμό Καστελλίου, Πεδιάδος. Το 1967 μετεγκατέστησε το ελαιουργείο σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις δημιουργώντας το πρώτο στην Ελλάδα διφασικό ελαιουργείο, αντικαθιστώντας τα πιεστήρια σύνθλιψης ελαιοκάρπου με φυγοκεντρικό συγκρότημα (ντεκάντερ).

Το έτος 1981 ο Ιωάννης Νιταδώρος, γιος του Ελευθέριου και σημερινός Πρόεδρος της «Ι. ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Α.Ε.», ξεκίνησε να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας δίπλα στον πατέρα του. Είναι Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Δυτικού Βερολίνου, της τότε Δυτικής Γερμανίας. Με την ενεργό συμμετοχή του, διεύρυνε τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε επιπλέον τομείς όπως κατασκευαστικός (κτιριακά έργα, αντιπαροχές), συγκοινωνιακά έργα, παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, παραγωγή και εμπορία Π.Ο.Π. ελαιολάδου και ανέπτυξε περισσότερο τον τομέα κατασκευής και εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού.

Μετέφερε την έδρα της εταιρείας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και εκσυγχρόνισε τον μηχανολογικό εξοπλισμό της.

Το έτος 2011 εγκαθιστά μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνα και παραγωγής στερεών βιοκαύσιμων από καθαρό κουκούτσι ελιάς.

Παράλληλα επένδυσε στην απόκτηση σύγχρονης ελαιουργικής μονάδας η οποία παράγει και εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Σητείας.

Σήμερα στην εταιρεία συμμετέχουν και οι γιοί του Ελευθέριος Νιταδώρος, Πολιτικός Μηχανικός και Αντώνιος Νιταδώρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, συνεχίζοντας ως 4η γενιά τις δραστηριότητες της επιχείρησης.