Εγκαταστάσεις

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της "Ι. Ε. Νιταδώρος Α.Ε." βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 1.000 τ.μ., στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.Την στελεχώνουν μόνιμα 15 άτομα επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, διαθέτει πλήρη σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2015 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής. 

Στην ιδιοκτησία της εταιρείας ανήκει συγκρότημα σύγχρονης ελαιουργικής μονάδας στον οικισμό Μέσα Μουλιανών, Σητείας, συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 550 τ.μ.. Η περιοχή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την παραγωγή εξαιρετικού παρθένου Π.Ο.Π. ελαιολάδου.

Διαθέτει επίσης, στην οικισμό Αγ. Μύρωνα Ηρακλείου εγκαταστάσεις για επεξεργασία και παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (Καθαρό Κουκούτσι Ελιάς).