Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία μας Ι. Νιταδώρος Α.Ε.  έχοντας αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία 3 γενεών και συνεχίζοντας σήμερα με την 4η γενιά, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

  • Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κρήτης των φυγοκεντρικών μηχανημάτων της εταιρείας FLOTTWEG, μέσω της εταιρείας OLIOtech η οποία είναι αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος στην Ελλάδα.
  • Εισαγωγή, εξαγωγή , αγορά, πώληση, παραγωγή, συναρμολόγηση, μίσθωση, διανομή, διάθεση, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού, για παντός τύπου βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων.
  • Μελέτες για εγκρίσεις-έκδοσης οικοδομικών αδειών και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη επιχειρήσεων σε Επενδυτικούς Νόμους καθώς και υλοποίηση της Επένδυσης.
  • Κυκλοφοριακές μελέτες και συγκοινωνιακά έργα.
  • Παραγωγή – Επεξεργασία – Εμπορία πιστοποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Π.Ο.Π. Σητείας.
  • Παραγωγή – Επεξεργασία – Εμπορία στερεών Βιοκαυσίμων, από καθαρό κουκούτσι ελιάς (χωρίς οσμή και προσμίξεις).

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά ΕΝ ISO 9001:2015 και τα μηχανήματα που κατασκευάζει φέρουν πιστοποιητικό ποιότητας CE.

Για τη διασφάλιση της επιτυχημένης παρουσίας μας βασιζόμαστε στην :

  • Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα
  • Έρευνα και Ανάπτυξη
  • Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεωρούμε επιβράβευσή μας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας, με αποτέλεσμα την διαχρονική συνεργασία μας. Η εξέλιξη κάθε νέας συνεργασίας σε διαχρονική, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της εταιρείας μας.