Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρεία μας, με το έμπειρο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη κάθε είδους εξοπλισμού(επισκευή, μετατροπή, προληπτικό service κ.λπ.) παρέχοντας πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας. Διαθέτουμε οργανωμένο συνεργείο και απόθεμα ανταλλακτικών για άμεση εξυπηρέτηση.