Μελέτη & Επίβλεψη Κτιριακών Έργων

Η Εταιρεία μας διαθέτοντας στο δυναμικό της έμπειρους μηχανικούς, μηχανολόγους αλλά και ένα αξιόλογο σύνολο συνεργατών, αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των μελετών για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκείμενου να εγκριθεί και να χορηγηθεί η άδεια δόμησης  (άδεια οικοδομής), οποιασδήποτε χρήσης κτιρίου.

Με την πολυετή μας εμπειρία στα κτιριακά έργα, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ή την επίβλεψη ανέγερσης της οικοδομή σας, με δικά σας κεφάλαια ή με την μέθοδο της αντιπαροχής.

Η εταιρεία μας έχει μελετήσει και παραδώσει περισσότερα από 100 μεγάλα ιδιωτικά έργα.