Κυκλοφοριακές & Συγκοινωνιακές Μελέτες

Η Εταιρεία μας έχοντας μελετήσει πάνω από 25 μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας του Δημοσίου και έχοντας ως γνώμονα την εφαρμογή των κανόνων πολεοδόμησης, οργάνωσης κυκλοφορίας αλλά και λήψης μέτρων για την ασφάλεια της αστικής ή της υπεραστικής συγκοινωνίας, μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό ή κυκλοφοριακό έργο σε μελετητικό άλλα και κατασκευαστικό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Μελέτες Οργάνωσης Κυκλοφορίας.
  • Μελέτες Σήμανσης και Στάθμευσης.
  • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων.
  • Μελέτες Εφαρμογής Κυκλοφοριακών μέτρων.
  • Μελέτες Βελτίωσης γεωμετρικών στοιχείων οδών και κόμβων.
  • Μελέτες Κυκλοφοριακών Συνδέσεων Εγκαταστάσεων με το οδικό δίκτυο.
  • Μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κυκλοφοριακών συνδέσεων.