Κατασκευές Κτιριακών Έργων

Η εταιρεία μας έχοντας κατασκευάσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κτιριακών έργων, μπορεί να αναλάβει την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς επίσης και την ανακαίνιση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Επίσης αναλαμβάνουμε την ανέγερση κτιρίων με τη μέθοδο της αντιπαροχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Κατασκευές κτιρίων έως την πλήρη αποπεράτωση τους , «με το κλειδί στο χέρι», με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό ή σύμμικτης κατασκευής.
  • Κατασκευές που αφορούν μεταλλικά προστατευτικά στηθαία, στέγες, μονώσεις, περιφράξεις, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κυκλοφοριακές συνδέσεις γηπέδων, κλίμακες κλπ.
  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου οικοπέδων, (χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες).
  • Ενισχύσεις, αναστηλώσεις, ανακαινίσεις και αλλαγές διαρρύθμισης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.