Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτοντας συνεργάτες και στελέχη με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, σε συνδυασμό με την επίβλεψή της εφαρμογής τους επί τόπου του έργου, μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση πάσης φύσεων μηχανολογικής μελέτης, εφαρμόζοντας την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και με στόχο την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του σχεδιαζόμενου κτιρίου.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες:

 • Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Μελέτη ηλεκτρικών ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων.
 • Μελέτη θέρμανσης.
 • Μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης.
 • Μελέτη κλιματισμού.
 • Μελέτη θερμομόνωσης.
 • Μελέτη φυσικού αερίου.
 • Μελέτη πυροπροστασίας (παθητική ή ενεργητική).
 • Μελέτη αερισμού, φωτισμού, εξαερισμού κλπ.
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων.
 • Μελέτη καυσίμων αερίων.
 • Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης.
 • Μελέτες ΚΕΝΑΚ (κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων).