Εγκαταστάσεις μηχανημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση κάθε μηχ/κού εξοπλισμού (μηχανολογική εγκατάσταση, υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση) και σας παραδίδει τον εξοπλισμό πλήρη και σε θέση λειτουργίας.