Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Net Metering

Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα

Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και αξιοποίηση του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμψηφείστε την παραγόμενη, από το φωτοβολταϊκό σύστημα, ενέργεια με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις σας.