Μαλακτήρας Κυλινδρικός

Μαλακτήρας Κυλινδρικός

Η εταιρεία μας Ι.Νιταδώρος Α.Ε. κατασκευάζει μαλακτήρες ελαιοζύμης σε χωρητικότητες από 750 ltέως 6.200 lt, διπλού τοιχώματος για την κυκλοφορία θερμού νερού.

Εντός του μαλακτήρα ελαιοζύμης η ανάδευση επιτυγχάνεται με ανοξείδωτη σπειροειδή λάμα και πτερύγια αντίθετης φοράς ώστε να διατηρούν το υλικό σε οριζόντια στάθμη. Η ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων δεν ξεπερνά τις 18 στροφές ανά λεπτό.

Στο μπροστινό μέρος του μαλακτήρα, τοποθετείται ειδική γυάλινη θυρίδα, που σε συνδυασμό με το εσωτερικό φωτισμό LED, επιτρέπει την επιθεώρηση της διαδικασίας.

Με δείκτες στάθμης, ενδεικτικές λυχνίες και οθόνες, παρακολουθείται η διαδικασία πλήρωσης και εκκένωσης του κάθε μαλακτήρα ελαιοζύμης.

Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης καθορίζεται και ελέγχεται ξεχωριστά για κάθε μαλακτήρα, σύστημα το οποίο επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του παραγόμενου προϊόντος.

Κάθε μαλακτήρας φέρει σύστημα πλύσης και σύστημα προστασίας από υπερχείλιση και έχει ανεξάρτητη κίνηση.

Οι μαλακτήρες ελαιοζύμης συνοδεύονται με διανομέα ελαιοζύμης ο οποίος φέρει ανοξείδωτες ηλεκτρικές ή χειροκίνητες βάνες και μέσω αυξομειωτή ρυθμίζεται η δυναμικότητα τροφοδοσίας.

Ο πλήρης έλεγχος του συγκροτήματος γίνεται μέσω έγχρωμης οθόνης αφής με PLC.